Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2004. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

106

5 810

2,4

15 190

Uppsala

184

6 330

1,6

27 920

Södermanlands

150

5 830

1,1

24 570

Östergötlands

281

6 180

1,1

49 220

Jönköpings

16

..

..

930

Kronobergs

9

..

..

300

Kalmar

108

6 470

1,8

10 930

Gotlands

102

5 630

3,2

6 540

Blekinge

43

5 940

3,5

2 190

Skåne

510

6 910

0,8

98 590

Hallands

95

5 900

2,4

9 670

Västra Götalands

347

5 780

1,1

61 770

Värmlands

40

5 150

3,0

3 800

Örebro

100

6 460

2,1

9 390

Västmanlands

122

6 310

1,8

13 390

Dalarnas

12

..

..

760

Gävleborgs

5

..

..

360

Västernorrlands

2

..

..

30

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

442

7 050

0,8

82 760

Götalands mellanbygder

345

6 240

1,3

37 660

Götalands norra slättbygder

533

5 980

0,9

99 890

Svealands slättbygder

681

6 110

0,8

92 410

Götalands skogsbygder

154

5 440

2,5

16 580

Mellersta Sveriges skogsb

75

5 900

1,6

6 160

Nedre Norrland

2

..

..

70

Övre Norrland

-

-

-

0

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2004

2 232

6 280

0,5

335 540

2003

2 269

5 670

0,7

350 620


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.