Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Åkerbönor. Skörd 2004. Konventionell odling

10b. Field beans. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

0

Uppsala

1

..

..

10

Södermanlands

1

..

..

30

Östergötlands

1

..

..

10

Jönköpings

1

..

..

0

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

2

..

..

10

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

10

..

..

570

Hallands

13

..

..

540

Västra Götalands

5

..

..

470

Värmlands

1

..

..

10

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

1

..

..

0

Dalarnas

-

-

-

10

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

2 590

4,2

950

Götalands mellanbygder

2

..

..

30

Götalands norra slättbygder

5

..

..

480

Svealands slättbygder

4

..

..

40

Götalands skogsbygder

3

..

..

150

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

36

2 700

3,3

1 590


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.