Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Höstraps. Skörd 2004. Ekologisk odling

11a. Winter rape. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

10

1,2

..

..

..

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

6

..

..

70

1,3

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

9,0

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

3

..

..

40

3,6

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

5,2

..

..

..

Skåne

9

..

..

140

0,8

..

..

..

Hallands

10

..

..

140

12,4

..

..

..

Västra Götalands

24

1910

5,3

800

11,2

1500

5,3

54

Värmlands

1

..

..

10

32,2

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

1

..

..

0

1,5

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

0

33,3

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

190

1,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

120

1,7

..

..

..

Götalands norra slättbygder

25

2020

5,1

800

6,5

1600

5,1

56

Svealands slättbygder

2

..

..

20

0,9

..

..

..

Götalands skogsbygder

10

..

..

110

10,0

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

0

0,9

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

56

1970

3,3

1240

3,3

2400

3,3

56

2003

38

2 010

2,7

770

3,3

1 600

2,7

70


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.