Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Höstraps. Skörd 2004. Konventionell odling

11b. Winter rape. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

610

Uppsala

15

..

..

440

Södermanlands

13

..

..

640

Östergötlands

121

3 720

1,7

5 730

Jönköpings

9

..

..

120

Kronobergs

4

..

..

20

Kalmar

47

3 600

2,8

1 460

Gotlands

46

3 350

2,7

1 120

Blekinge

9

..

..

130

Skåne

316

3 430

0,8

18 390

Hallands

37

3 490

2,1

1 020

Västra Götalands

140

3 530

2,0

6 280

Värmlands

-

-

-

20

Örebro

6

..

..

220

Västmanlands

1

..

..

50

Dalarnas

2

..

..

0

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

264

3 520

0,9

15 030

Götalands mellanbygder

173

3 290

1,2

6 630

Götalands norra slättbygder

238

3 630

1,4

11 390

Svealands slättbygder

54

3 400

2,5

1 960

Götalands skogsbygder

42

3 320

3,4

990

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

260

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

783

3 490

0,7

36 250

2003

543

2 880

0,8

22 590


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.