Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Vårraps. Skörd 2004. Konventionell odling

12b. Spring rape. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

61

2 010

2,4

2 550

Uppsala

107

2 340

1,3

5 430

Södermanlands

75

2 340

1,1

3 740

Östergötlands

65

2 250

1,8

2 870

Jönköpings

2

..

..

40

Kronobergs

3

..

..

20

Kalmar

9

..

..

220

Gotlands

44

1 930

2,7

850

Blekinge

12

..

..

120

Skåne

62

2 140

1,7

2 830

Hallands

30

2 390

3,2

760

Västra Götalands

144

2 310

1,8

8 440

Värmlands

24

2 220

4,1

870

Örebro

62

2 430

1,5

2 820

Västmanlands

99

2 250

1,1

4 580

Dalarnas

1

..

..

30

Gävleborgs

-

-

-

40

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

58

2 200

1,8

2 420

Götalands mellanbygder

81

2 020

1,8

1 720

Götalands norra slättbygder

170

2 330

1,5

9 730

Svealands slättbygder

420

2 280

0,7

19 550

Götalands skogsbygder

47

2 020

3,5

1 600

Mellersta Sveriges skogsb

24

2 140

2,1

1 180

Nedre Norrland

-

-

-

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

800

2 260

0,6

36 200

2003

716

1 920

0,8

26 260


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.