Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Höstrybs. Skörd 2004. Ekologisk odling

13a. Winter turnip rape. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

7,8

..

..

..

Uppsala

1

..

..

10

4,0

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

30

13,6

..

..

..

Östergötlands

2

..

..

20

32,1

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

10

100,0

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

93,3

..

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

0

25,0

..

..

..

Hallands

-

-

-

10

66,2

..

..

..

Västra Götalands

-

-

-

10

12,5

..

..

..

Värmlands

2

..

..

30

59,1

..

..

..

Örebro

2

..

..

20

14,0

..

..

..

Västmanlands

1

..

.

10

10,4

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

10

66,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

-

-

-

0

11,4

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

10

5,4

..

..

..

Svealands slättbygder

8

..

..

120

12,0

..

..

..

Götalands skogsbygder

2

..

..

40

56,6

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

0

6,4

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

12

..

..

170

14,1

..

..

..

2003

6

..

..

80

9,8

..

..

..


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i skördeberäkningarna understiger 20, eller då uppgiften är för osäker, utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.