Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Höstrybs. Skörd 2004. Konventionell odling

13b. Winter turnip rape. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

220

Uppsala

7

..

..

280

Södermanlands

4

..

..

200

Östergötlands

1

..

..

40

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

0

Kalmar

-

-

-

10

Gotlands

2

..

..

20

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

10

Hallands

-

-

-

0

Västra Götalands

1

..

..

100

Värmlands

1

..

..

20

Örebro

3

..

..

100

Västmanlands

2

..

..

60

Dalarnas

1

..

..

0

Gävleborgs

-

-

-

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

0

Götalands mellanbygder

2

..

..

30

Götalands norra slättbygder

2

..

..

110

Svealands slättbygder

26

2 290

2,7

860

Götalands skogsbygder

1

..

..

30

Mellersta Sveriges skogsb

2

..

..

30

Nedre Norrland

-

-

-

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

33

2 290

2,3

1 070

2003

26

1 560

5,3

740


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.