Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Vårrybs. Skörd 2004. Konventionell odling

14b. Spring turnip rape. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

230

Uppsala

17

..

..

610

Södermanlands

10

..

..

570

Östergötlands

10

..

..

360

Jönköpings

-

-

-

30

Kronobergs

7

..

..

90

Kalmar

5

..

..

80

Gotlands

8

..

..

120

Blekinge

-

-

-

0

Skåne

3

..

..

60

Hallands

7

..

..

210

Västra Götalands

40

1 910

3,5

1 930

Värmlands

16

..

..

650

Örebro

14

..

..

520

Västmanlands

20

1 730

2,9

920

Dalarnas

22

1 660

2,5

560

Gävleborgs

10

..

..

230

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

160

Götalands mellanbygder

10

..

..

100

Götalands norra slättbygder

40

1 960

3,2

1 890

Svealands slättbygder

73

1 760

2,7

3 250

Götalands skogsbygder

24

1 500

3,3

670

Mellersta Sveriges skogsb

43

1 620

1,8

1 080

Nedre Norrland

1

..

..

10

Övre Norrland

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

195

1 790

1,6

7 160

2003

226

1 410

1,4

7 140


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.