Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2004. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

160

18,4

..

..

..

Uppsala

42

3 600

1,0

930

17,4

3 400

1,0

68

Södermanlands

24

2 650

1,8

550

17,2

1 400

1,8

52

Östergötlands

36

3 700

1,7

850

29,4

3 100

1,7

73

Jönköpings

1

..

..

20

22,3

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

21,4

..

..

..

Kalmar

4

..

..

120

12,4

..

..

..

Gotlands

4

..

..

80

3,9

..

..

..

Blekinge

1

..

..

30

3,1

..

..

..

Skåne

28

3 050

2,0

840

7,1

2 600

2,0

58

Hallands

22

3 250

3,5

560

23,7

1 800

3,5

70

Västra Götalands

64

2 980

2,5

3 140

42,9

9 300

2,7

64

Värmlands

13

..

..

190

28,5

..

..

..

Örebro

23

2 750

3,3

450

7,6

1 200

3,3

50

Västmanlands

65

2 960

1,3

1 460

19,6

4 300

1,3

56

Dalarnas

20

3 040

2,6

370

49,7

1 100

2,6

88

Gävleborgs

6

..

..

140

38,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

2

..

..

20

99,9

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

68,9

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

3 430

2,5

820

7,6

2 800

2,5

65

Götalands mellanbygder

21

2 700

1,3

530

7,9

1 400

1,3

54

Götalands norra slättbygder

88

3 100

2,3

3 420

39,4

10 600

2,4

62

Svealands slättbygder

165

3 010

0,8

3 590

16,0

10 800

0,8

57

Götalands skogsbygder

24

2 940

1,5

710

32,0

2 100

1,5

71

Mellersta Sveriges skogsb

36

2 950

2,7

820

34,4

2 400

2,7

66

Nedre Norrland

2

..

..

40

37,7

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

10

31,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

364

3 040

1,0

9 930

18,6

30 200

1,0

59

2003

254

2 940

1,3

8 560

18,2

25 200

1,5

56


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.