Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Oljelin. Skörd 2004. Konventionell odling

15b. Oil flax. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

250

Uppsala

12

..

..

410

Södermanlands

9

..

..

360

Östergötlands

77

2 200

2,1

2 850

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

10

Gotlands

4

..

..

80

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

7

..

..

230

Hallands

1

..

..

10

Västra Götalands

13

..

..

710

Värmlands

-

-

-

10

Örebro

9

..

..

230

Västmanlands

1

..

..

90

Dalarnas

1

..

..

40

Gävleborgs

-

-

-

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

130

Götalands mellanbygder

8

..

..

170

Götalands norra slättbygder

81

2 180

2,1

3 300

Svealands slättbygder

34

1 900

2,0

1 280

Götalands skogsbygder

2

..

..

60

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

350

Nedre Norrland

-

-

-

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

138

2 080

1,6

5 300

2003

93

2 040

2,4

3 240


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.