Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16a. Matpotatis. Skörd 2004. Ekologisk odling

16a. Table potatoes. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av total grödareal

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

10

10,1

..

..

..

Uppsala

2

..

..

30

9,0

..

..

..

Södermanlands

3

..

..

10

5,5

..

..

..

Östergötlands

6

..

..

30

1,8

..

..

..

Jönköpings

8

..

..

10

4,0

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

3,9

..

..

..

Kalmar

5

..

..

40

7,4

..

..

..

Gotlands

11

..

..

120

14,2

..

..

..

Blekinge

7

..

..

30

22,5

..

..

..

Skåne

15

..

..

80

1,0

..

..

..

Hallands

6

..

..

30

0,8

..

..

..

Västra Götalands

29

15 480

4,0

130

3,4

2 000

4,0

55

Värmlands

11

..

..

60

9,9

..

..

..

Örebro

6

..

..

20

2,0

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

10

5,0

..

..

..

Dalarnas

8

..

..

100

12,6

..

..

..

Gävleborgs

19

..

..

100

26,9

..

..

..

Västernorrlands

16

..

..

50

24,9

..

..

..

Jämtlands

7

..

..

40

23,6

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

20

5,2

..

..

..

Norrbottens

8

..

..

40

5,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

70

1,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

26

15 490

2,5

200

4,5

3 100

2,5

51

Götalands norra slättbygder

22

17 330

4,0

100

2,1

1 800

4,0

56

Svealands slättbygder

15

..

..

60

3,8

..

..

..

Götalands skogsbygder

26

13 350

3,9

90

6,0

1 200

3,9

56

Mellersta Sveriges skogsb

22

10 950

2,8

130

13,6

1 500

2,8

47

Nedre Norrland

41

11 480

4,9

220

19,4

2 600

4,9

58

Övre Norrland

13

..

..

70

6,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

177

13 040

1,6

970

4,2

12 600

1,6

46

2003

206

10 280

1,7

1 020

4,7

10 500

1,7

39


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion.