Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Matpotatis. Skörd 2004. Konventionell odling

16b. Table potatoes. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

110

Uppsala

19

..

..

290

Södermanlands

5

..

..

110

Östergötlands

84

32 840

1,8

1 810

Jönköpings

20

23 750

6,3

350

Kronobergs

11

..

..

160

Kalmar

27

26 050

8,5

480

Gotlands

51

32 390

1,8

740

Blekinge

8

..

..

110

Skåne

360

30 960

1,2

7 360

Hallands

88

30 060

2,2

2 970

Västra Götalands

135

28 340

1,5

3 680

Värmlands

35

25 380

2,8

580

Örebro

37

30 000

2,0

810

Västmanlands

9

..

..

110

Dalarnas

37

23 420

2,3

710

Gävleborgs

24

17 590

3,2

270

Västernorrlands

15

..

..

160

Jämtlands

14

..

..

140

Västerbottens

31

12 980

10,9

450

Norrbottens

31

13 780

2,2

640

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

295

30 880

1,4

7 010

Götalands mellanbygder

218

30 460

1,9

4 260

Götalands norra slättbygder

190

30 780

1,0

4 770

Svealands slättbygder

92

26 400

2,3

1 660

Götalands skogsbygder

73

23 810

4,0

1 460

Mellersta Sveriges skogsb

52

23 110

2,7

850

Nedre Norrland

65

19 870

3,0

930

Övre Norrland

63

13 410

4,5

1 100

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

1 048

28 320

0,8

22 040

2003

1 038

26 240

0,8

20 900


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.