Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Slåttervall. Första skörd 2004. Ekologisk odling

17a. Temporary grasses. First cut in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

..

..

..

..

Uppsala

14

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

16

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

18

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

18

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

8

..

..

..

..

..

..

Kalmar

23

2 320

9,4

10 020

6,0

23 200

11,1

Gotlands

24

2 550

12,9

6 810

10,7

17 400

16,8

Blekinge

2

..

..

..

..

..

..

Skåne

32

1 760

11,3

11 310

8,8

19 900

14,3

Hallands

17

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

76

2 720

6,3

37 640

6,1

102 300

8,7

Värmlands

27

2 850

7,7

15 160

5,4

43 100

9,3

Örebro

11

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

10

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

14

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

17

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

12

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

32

2 810

8,5

15 580

3,6

43 800

9,2

Västerbottens

9

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

19

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

1 800

13,6

4 470

8,2

8 000

15,9

Götalands mellanbygder

44

2 380

7,7

14 200

9,4

33 800

12,1

Götalands norra slättbygder

37

2 890

8,4

17 760

12,1

51 300

14,7

Svealands slättbygder

69

2 800

6,6

32 810

6,3

92 000

9,2

Götalands skogsbygder

103

2 490

5,1

67 320

2,4

167 500

5,7

Mellersta Sveriges skogsb

50

2 790

6,1

27 320

3,9

76 200

7,2

Nedre Norrland

55

3 060

6,1

40 670

2,7

124 700

6,7

Övre Norrland

34

2 780

10,3

16 740

11,8

46 600

15,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

413

2 720

2,7

220 900

2,1

601 500

3,4

2003

405

2 860

2,1

220 230

1,3

629 400

2,4


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.