Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Slåttervall. Första skörd 2004. Konventionell odling

17b. Temporary grasses. First cut in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

..

Uppsala

15

..

..

..

Södermanlands

17

..

..

..

Östergötlands

33

3 780

4,9

31 140

Jönköpings

32

3 510

5,7

37 740

Kronobergs

23

3 240

7,0

20 440

Kalmar

45

3 960

6,5

45 130

Gotlands

31

4 140

7,8

22 100

Blekinge

8

..

..

..

Skåne

70

3 540

5,6

59 100

Hallands

36

2 830

8,9

25 240

Västra Götalands

66

3 360

5,5

77 320

Värmlands

12

..

..

..

Örebro

22

3 450

13,1

12 930

Västmanlands

12

..

..

..

Dalarnas

19

..

..

..

Gävleborgs

13

..

..

..

Västernorrlands

11

..

..

..

Jämtlands

4

..

..

..

Västerbottens

32

3 200

5,9

27 580

Norrbottens

16

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

38

3 280

10,1

24 180

Götalands mellanbygder

98

4 100

4,0

77 120

Götalands norra slättbygder

51

3 530

5,8

44 210

Svealands slättbygder

72

3 310

6,1

74 880

Götalands skogsbygder

147

3 280

3,5

172 340

Mellersta Sveriges skogsb

50

3 620

6,3

42 120

Nedre Norrland

28

3 940

7,0

39 060

Övre Norrland

49

3 390

5,6

42 540

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

533

3 520

1,9

518 620

2003

545

3 560

1,8

539 180


Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.