Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2004. Ekologisk odling

18a. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2004. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

660

21,1

6 670

21,9

2 980

44

29 900

Gotlands

1 780

36,2

12 150

37,7

4 340

77

29 500

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

1 370

13,7

15 120

16,2

3 130

52

35 500

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

1 390

13,4

52 900

14,7

4 110

69

154 700

Värmlands

1 160

21,1

17 660

21,7

4 000

84

60 700

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

370

27,3

5 730

27,5

3 180

58

49 500

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 890

18,1

8 400

19,9

3 690

59

16 500

Götalands mellanbygder

1 410

23,5

20 000

25,3

3 790

57

53 800

Götalands norra slättbygder

1 690

10,0

30 000

15,7

4 580

66

81 400

Svealands slättbygder

990

16,2

32 600

17,3

3 800

79

124 600

Götalands skogsbygder

1 050

12,9

70 800

13,1

3 540

66

238 300

Mellersta Sveriges skogsb

690

17,9

18 800

18,3

3 480

71

94 900

Nedre Norrland

430

19,8

17 300

20,0

3 490

73

142 000

Övre Norrland

330

27,5

5 500

30,0

3 110

68

52 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

920

6,8

202 800

7,1

3 640

66

804 300

2003

1 530

4,6

336 500

4,8

4 390

80

965 900


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.