Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2004. Konventionell odling

18b. Temporary grasses. Regrowth and total yield per hectare in 2004. Non-organic farming

 

Område

Återväxt,
hektar-

skörd,

kg/ha 1, 2)

Medel-

fel,

procent

Inbärgad vallskörd,

kg/ha 1, 2)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

2 650

15,0

6 430

Jönköpings

2 060

13,4

5 570

Kronobergs

1 530

21,8

4 770

Kalmar

2 780

10,1

6 730

Gotlands

1 470

10,0

5 620

Blekinge

..

..

..

Skåne

2 450

11,3

6 000

Hallands

3 110

10,6

5 940

Västra Götalands

2 640

10,7

6 000

Värmlands

..

..

..

Örebro

1 620

26,0

5 070

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

1 250

18,3

4 450

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 970

13,4

6 240

Götalands mellanbygder

2 520

7,9

6 610

Götalands norra slättbygder

3 420

10,2

6 960

Svealands slättbygder

1 520

12,1

4 830

Götalands skogsbygder

2 050

7,1

5 340

Mellersta Sveriges skogsb

1 300

17,5

4 920

Nedre Norrland

820

25,8

4 760

Övre Norrland

1 180

12,9

4 570

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2004

1 970

4,0

5 490

2003

1 930

3,7

5 500


Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.