Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2004, procent

19. Temporary grasses and grazings. Organic farming. Distribution of acreage in 2004, per cent

 

Område

Antal undersökta företag

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Andel betesvall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttj. vall av total vallareal, procent

Areal slåtter- och betesvall, hektar

Andel av total grödareal, procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

..

..

..

Uppsala

17

..

..

..

..

..

Södermanlands

17

..

..

..

..

..

Östergötlands

22

84,4

13,0

2,6

16 520

31,0

Jönköpings

22

86,8

13,0

0,2

17 530

28,3

Kronobergs

9

..

..

..

..

..

Kalmar

25

86,2

13,8

0,0

11 620

18,2

Gotlands

25

74,7

25,1

0,2

9 120

25,1

Blekinge

3

..

..

..

..

..

Skåne

41

73,1

26,9

0,0

15 470

17,4

Hallands

22

68,6

29,2

2,2

7 460

18,4

Västra Götalands

89

76,0

22,9

1,1

49 530

32,9

Värmlands

29

73,0

26,6

0,3

20 750

40,4

Örebro

17

..

..

..

..

..

Västmanlands

11

..

..

..

..

..

Dalarnas

16

..

..

..

..

..

Gävleborgs

18

..

..

..

..

..

Västernorrlands

14

..

..

..

..

..

Jämtlands

35

79,4

18,8

1,7

19 620

59,9

Västerbottens

11

..

..

..

..

..

Norrbottens

19

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

76,2

23,8

0,0

5 860

15,3

Götalands mellanbygder

51

69,0

30,9

0,1

20 580

18,5

Götalands norra slättbygder

46

70,8

26,3

2,9

25 090

30,1

Svealands slättbygder

80

66,9

29,6

3,5

49 060

33,1

Götalands skogsbygder

121

84,1

15,5

0,4

80 000

27,5

Mellersta Sveriges skogsb

56

77,4

20,4

2,2

35 320

38,9

Nedre Norrland

62

79,3

19,7

0,9

51 260

50,3

Övre Norrland

36

75,0

22,0

3,0

22 320

31,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2004

478

76,3

22,0

1,7

289 490

31,0

2003

449

79,2

19,8

0,9

278 070

29,8


 

1) Andel ekologisk areal (med miljöstöd för ekologiska produktionsformer) av total slåtter- och betesvallsareal.