Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2004

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21. Cereals. Area harvested as green fodder in 2004

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

20

1,3

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

Skåne

..

..

 

0

0,5

 

..

..

Hallands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

50

1,5

 

30

3,4

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

10

1,0

 

0

0,7

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

50

1,4

 

30

3,1

Svealands slättbygder

20

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

30

0,2

 

60

0,6

 

30

0,8

2003

80

0,6

 

100

1,1

 

40

1,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2004

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2004

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

..

..

 

40

4,2

Uppsala

-

-

 

10

1,4

 

70

4,9

Södermanlands

-

-

 

0

0,0

 

30

1,2

Östergötlands

-

-

 

10

1,8

 

0

0,0

Jönköpings

-

-

 

0

0,2

 

60

4,1

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

10

1,8

 

20

2,2

Gotlands

..

..

 

40

4,4

 

20

5,5

Blekinge

-

-

 

..

..

 

..

..

Skåne

-

-

 

80

6,0

 

70

9,6

Hallands

-

-

 

0

0,0

 

40

4,5

Västra Götalands

-

-

 

110

5,0

 

350

3,1

Värmlands

-

-

 

20

1,9

 

40

1,0

Örebro

-

-

 

..

..

 

20

1,4

Västmanlands

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

10

0,9

Gävleborgs

-

-

 

90

3,7

 

0

0,0

Västernorrlands

-

-

 

0

0,0

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

20

1,3

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

30

1,5

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

..

..

 

120

5,6

 

90

7,5

Götalands norra slättbygder

-

-

 

90

6,3

 

160

2,1

Svealands slättbygder

-

-

 

100

2,7

 

170

1,6

Götalands skogsbygder

-

-

 

70

2,1

 

400

5,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

20

0,8

 

30

0,7

Nedre Norrland

-

-

 

120

2,3

 

50

2,7

Övre Norrland

-

-

 

30

1,0

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

..

..

 

540

2,4

 

920

2,6

2003

..

..

 

910

4,3

 

3 060

9,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2004

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2004

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

150

4,5

Uppsala

..

..

 

310

27,9

 

400

5,3

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

 

90

1,5

Östergötlands

10

0,8

 

180

17,2

 

200

2,7

Jönköpings

..

..

 

300

27,0

 

360

9,1

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

190

13,5

Kalmar

0

0,0

 

..

..

 

150

5,7

Gotlands

..

..

 

..

..

 

170

6,2

Blekinge

..

..

 

..

..

 

100

22,6

Skåne

..

..

 

400

40,8

 

570

11,8

Hallands

..

..

 

..

..

 

340

11,0

Västra Götalands

30

1,6

 

1 310

33,9

 

1 870

7,1

Värmlands

..

..

 

..

..

 

430

6,2

Örebro

..

..

 

..

..

 

40

1,4

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

40

0,5

Dalarnas

-

-

 

..

..

 

60

1,7

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

860

15,4

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

1 360

38,2

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

1 320

46,8

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

680

19,4

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

 

270

8,0

Götalands mellanbygder

10

1,1

 

430

37,4

 

660

9,8

Götalands norra slättbygder

20

1,0

 

900

35,3

 

1 240

5,7

Svealands slättbygder

0

0,0

 

630

24,4

 

930

3,2

Götalands skogsbygder

10

1,3

 

1 270

29,8

 

1 750

9,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

250

13,4

 

300

2,8

Nedre Norrland

..

..

 

3 110

75,0

 

3 280

29,5

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

1 420

24,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

40

0,8

 

6 930

37,1

 

8 550

8,0

2003

100

2,3

 

10 780

60,5

 

15 100

14,7


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.