Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2004. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

730

Uppsala

83

5 290

1,9

4 450

Södermanlands

53

5 100

3,1

2 620

Östergötlands

45

5 080

2,9

2 040

Jönköpings

1

..

..

60

Kronobergs

4

..

..

70

Kalmar

23

5 770

3,5

870

Gotlands

42

4 590

3,4

1 920

Blekinge

16

..

..

1 070

Skåne

190

5 230

1,2

11 110

Hallands

34

4 670

6,4

1 810

Västra Götalands

59

4 640

2,0

4 120

Värmlands

17

..

..

480

Örebro

79

5 500

2,1

5 450

Västmanlands

98

5 310

1,8

5 990

Dalarnas

14

..

..

370

Gävleborgs

4

..

..

230

Västernorrlands

-

-

-

10

Jämtlands

-

-

-

0

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

178

5 250

1,6

9 990

Götalands mellanbygder

113

5 000

1,6

6 160

Götalands norra slättbygder

82

5 000

1,8

5 200

Svealands slättbygder

335

5 300

1,0

18 910

Götalands skogsbygder

33

4 160

5,0

1 510

Mellersta Sveriges skogsb

36

4 460

4,0

1 550

Nedre Norrland

2

..

..

70

Övre Norrland

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2004

779

5 150

0,7

43 410

2003

736

5 290

0,6

38 920


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.