Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2004

Hektar och procent total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2004

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

10

1,3

 

..

..

Södermanlands

30

5,4

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

-

-

 

-

-

Kalmar

..

..

 

..

..

Gotlands

..

..

 

-

-

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

..

..

 

..

..

Hallands

..

..

 

0

0,0

Västra Götalands

90

5,1

 

20

0,6

Värmlands

20

4,2

 

..

..

Örebro

..

..

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

40

10,3

 

..

..

Götalands norra slättbygder

40

2,0

 

10

0,4

Svealands slättbygder

50

2,1

 

10

1,6

Götalands skogsbygder

110

17,7

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

4,8

 

..

..

Nedre Norrland

-

-

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2004

300

4,8

 

30

0,8

2003

510

8,1

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.