Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

24. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2004. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

52

45

1

6

Uppsala

115

107

3

5

Södermanlands

105

99

3

3

Östergötlands

125

118

6

1

Jönköpings

60

58

1

1

Kronobergs

29

29

0

0

Kalmar

54

52

1

1

Gotlands

58

52

2

4

Blekinge

26

25

0

1

Skåne

98

93

3

2

Hallands

73

69

3

1

Västra Götalands

205

190

7

8

Värmlands

107

102

4

1

Örebro

49

49

0

0

Västmanlands

117

115

0

2

Dalarnas

59

58

1

0

Gävleborgs

69

64

3

2

Västernorrlands

60

59

0

1

Jämtlands

52

49

0

3

Västerbottens

48

45

1

2

Norrbottens

40

40

0

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

73

66

4

3

Götalands mellanbygder

147

137

4

6

Götalands norra slättbygder

220

203

10

7

Svealands slättbygder

475

449

11

15

Götalands skogsbygder

266

261

3

2

Mellersta Sveriges skogsbygder

156

148

5

3

Nedre Norrland

171

165

1

5

Övre Norrland

93

89

1

3

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

1 601

1 518

39

44

2003

1 303

1 231

30

42


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.