Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Matpotatis 2004. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

25. Table potatoes in 2004. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

3

3

0

Uppsala

4

3

1

Södermanlands

3

3

0

Östergötlands

6

6

0

Jönköpings

8

8

0

Kronobergs

1

1

0

Kalmar

5

5

0

Gotlands

14

13

1

Blekinge

7

7

0

Skåne

16

16

0

Hallands

7

7

0

Västra Götalands

33

32

1

Värmlands

14

12

2

Örebro

6

6

0

Västmanlands

2

1

1

Dalarnas

13

12

1

Gävleborgs

22

21

1

Västernorrlands

20

17

3

Jämtlands

8

8

0

Västerbottens

7

6

1

Norrbottens

10

10

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

13

0

Götalands mellanbygder

30

29

1

Götalands norra slättbygder

26

25

1

Svealands slättbygder

18

16

2

Götalands skogsbygder

26

26

0

Mellersta Sveriges skogsbygder

28

26

2

Nedre Norrland

51

46

5

Övre Norrland

17

16

1

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2004

209

197

12

2003

223

213

10


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.