Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

26. Slåttervall och betesvall 2004. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

26. Temporary grasses and grazings in 2004. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

26

4

Götalands mellanbygder

58

50

8

Götalands norra slättbygder

51

44

7

Svealands slättbygder

85

76

9

Götalands skogsbygder

130

110

20

Mellersta Sveriges skogsbygder

59

52

7

Nedre Norrland

71

56

15

Övre Norrland

38

34

4

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2004

522

448

74

2003

526

469

57


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.