Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Höstråg. Skörd 2004. Ekologisk odling

3a. Winter rye. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

80

12,1

..

..

..

Uppsala

22

3 360

2,1

290

17,2

1 000

2,1

57

Södermanlands

15

..

..

390

34,5

..

..

..

Östergötlands

15

..

..

380

10,9

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

56,4

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

30

64,7

..

..

..

Kalmar

6

..

..

140

22,9

..

..

..

Gotlands

15

..

..

270

31,8

..

..

..

Blekinge

1

..

..

0

1,8

..

..

..

Skåne

16

..

..

430

5,1

..

..

..

Hallands

17

..

..

160

29,3

..

..

..

Västra Götalands

24

3 190

2,0

710

16,7

2 300

2,0

55

Värmlands

5

..

..

100

47,1

..

..

..

Örebro

5

..

..

100

7,2

..

..

..

Västmanlands

10

..

..

170

37,9

..

..

..

Dalarnas

8

..

..

80

23,5

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

48,7

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

72,0

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

330

8,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

27

2 580

4,0

500

8,8

1 300

4,0

44

Götalands norra slättbygder

32

3 330

1,8

870

12,4

2 900

1,8

54

Svealands slättbygder

56

2 950

1,9

1 020

20,0

3 000

1,9

56

Götalands skogsbygder

16

..

..

340

25,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

17

..

..

290

26,3

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

20

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

166

3 095

1,2

3 360

13,9

10 400

1,2

53

2003

112

2 660

1,9

2 620

10,9

6 900

1,9

52


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.