Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2004. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

20

3 930

7,8

570

Uppsala

36

5 860

2,3

1 390

Södermanlands

26

5 280

3,3

730

Östergötlands

69

6 520

2,0

3 130

Jönköpings

-

-

-

10

Kronobergs

3

..

..

10

Kalmar

18

..

..

460

Gotlands

22

4 910

6,0

580

Blekinge

6

..

..

170

Skåne

135

6 220

1,8

7 910

Hallands

11

..

..

380

Västra Götalands

69

5 760

2,4

3 510

Värmlands

4

..

..

110

Örebro

32

5 080

2,9

1 320

Västmanlands

9

..

..

280

Dalarnas

8

..

..

260

Gävleborgs

2

..

..

30

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

88

6 140

1,7

3 710

Götalands mellanbygder

92

5 890

3,1

5 160

Götalands norra slättbygder

128

6 160

1,7

6 070

Svealands slättbygder

123

5 220

1,7

4 080

Götalands skogsbygder

22

4 640

7,2

1 000

Mellersta Sveriges skogsb

17

..

..

810

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2004

470

5 820

1,0

20 840

2003

533

5 090

1,2

21 530


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.