Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2004. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

100

Uppsala

-

-

-

210

Södermanlands

1

..

..

100

Östergötlands

3

..

..

200

Jönköpings

3

..

..

170

Kronobergs

-

-

-

10

Kalmar

32

5 450

4,5

1 170

Gotlands

17

..

..

770

Blekinge

3

..

..

80

Skåne

44

6 040

3,7

1 740

Hallands

1

..

..

110

Västra Götalands

2

..

..

190

Värmlands

-

-

-

80

Örebro

-

-

-

220

Västmanlands

-

-

-

40

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

6 440

4,0

1 100

Götalands mellanbygder

62

5 310

3,4

2 550

Götalands norra slättbygder

5

..

..

340

Svealands slättbygder

2

..

..

750

Götalands skogsbygder

7

..

..

440

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

20

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2004

106

5 600

2,6

5 190

2003

142

4 540

2,7

6 210


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.