Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2004. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

450

4,5

..

..

..

Uppsala

32

3 120

3,2

1 020

3,2

3 160

3,3

65

Södermanlands

27

2 890

3,5

790

6,1

2 270

3,5

62

Östergötlands

24

3 420

4,1

660

3,7

2 260

4,1

66

Jönköpings

22

2 580

5,5

1 140

16,7

2 950

5,5

72

Kronobergs

10

..

..

330

12,9

..

..

..

Kalmar

22

2 570

8,5

610

4,2

1 570

8,6

59

Gotlands

34

3 150

5,5

970

6,0

3 070

5,8

66

Blekinge

14

..

..

150

3,3

..

..

..

Skåne

44

3 490

3,9

1 230

1,4

4 290

3,9

73

Hallands

24

3 480

11,7

570

2,6

1 980

11,7

75

Västra Götalands

26

2 900

4,6

2 050

4,4

5 960

5,2

63

Värmlands

34

1 790

9,2

1 090

8,7

1 950

9,3

43

Örebro

11

..

..

320

1,7

..

..

..

Västmanlands

21

2 960

2,2

590

2,2

1 740

2,2

59

Dalarnas

32

2 230

8,5

1 240

8,8

2 770

8,5

69

Gävleborgs

37

2 440

6,0

2 260

15,8

5 510

7,2

84

Västernorrlands

27

1 740

6,1

1 810

32,1

3 150

6,1

90

Jämtlands

20

3 010

3,7

1 290

52,2

3 880

3,8

103

Västerbottens

20

1 560

19,0

1 870

14,7

2 920

19,0

113

Norrbottens

14

..

..

1 190

26,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 590

1,6

750

1,0

2 700

1,6

72

Götalands mellanbygder

77

2 960

3,9

1 980

3,5

5 900

4,1

65

Götalands norra slättbygder

33

3 070

6,0

1 360

2,9

4 200

7,1

62

Svealands slättbygder

111

2 900

2,3

3 460

3,3

10 000

2,5

61

Götalands skogsbygder

82

3 020

4,4

3 410

8,3

10 300

4,5

80

Mellersta Sveriges skogsb

64

1 890

5,7

2 390

8,9

4 500

5,7

51

Nedre Norrland

82

2 400

3,8

5 170

24,0

12 400

4,2

90

Övre Norrland

34

1 700

11,9

3 090

17,9

5 300

11,9

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

509

2 540

1,9

21 620

5,6

54 800

2,0

58

2003

425

2 410

1,7

20 190

5,6

48 600

2,0

56


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.