Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

9. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

10. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

11. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

12. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

13. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

14. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

15. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

16. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

17. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

18. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

19. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2005

20. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2005, hektar

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2005, procent

22. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

23. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

24. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

25. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

26. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

27. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

28. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

29. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

30. Spannmål, ärter och oljeväxter. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2005

31. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2005

32. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2005