Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

9. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

2 940

1,9

920

2 700

1,9

Uppsala

76

3 140

3,3

2 800

8 800

3,5

Södermanlands

64

2 350

4,2

2 100

4 900

4,2

Östergötlands

136

2 870

2,5

5 030

14 400

2,6

Jönköpings

4

..

..

40

..

..

Kronobergs

-

-

-

10

..

..

Kalmar

37

2 790

4,6

970

2 700

4,6

Gotlands

56

3 010

3,1

1 170

3 500

4,6

Blekinge

7

..

..

70

..

..

Skåne

86

2 720

3,1

2 870

7 800

3,5

Hallands

20

2 470

9,9

420

1 000

13,3

Västra Götalands

103

2 510

4,9

4 220

10 600

4,9

Värmlands

25

2 310

5,4

620

1 400

5,4

Örebro

40

3 210

3,7

1 000

3 200

3,7

Västmanlands

60

2 240

4,5

1 510

3 400

4,5

Dalarnas

17

..

..

310

..

..

Gävleborgs

4

..

..

80

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

63

2 960

3,4

1 980

5 900

4,2

Götalands mellanbygder

133

2 660

2,7

3 340

8 900

2,9

Götalands norra slättbygder

204

2 750

2,8

8 200

22 500

2,8

Svealands slättbygder

280

2 700

1,9

8 840

23 900

1,9

Götalands skogsbygder

34

2 440

6,7

860

2 100

8,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

43

2 350

4,3

900

2 100

4,4

Nedre Norrland

1

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

2001

933

2 860

1,3

26 650

76 300

1,4

2000

708

2 660

2,2

25 390

67 400

2,2


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.