Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

10. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

20

..

..

Uppsala

8

..

..

140

..

..

Södermanlands

2

..

..

80

..

..

Östergötlands

11

..

..

390

..

..

Jönköpings

2

..

..

50

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

10

..

..

Gotlands

1

..

..

20

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

25

2 360

7,8

1 340

3 200

7,8

Hallands

24

2 680

4,5

820

2 200

4,6

Västra Götalands

55

2 430

4,0

3 210

7 800

5,4

Värmlands

6

..

..

..

..

..

Örebro

1

..

..

30

..

..

Västmanlands

6

..

..

150

..

..

Dalarnas

1

..

..

40

..

..

Gävleborgs

4

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

37

2 560

7,1

1 530

3 900

7,1

Götalands mellanbygder

9

..

..

430

..

..

Götalands norra slättbygder

55

2 430

4,2

3 230

7 900

5,6

Svealands slättbygder

23

2 160

8,6

490

1 100

12,5

Götalands skogsbygder

15

..

..

570

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

170

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2005

146

2 320

3,6

6 430

14 900

4,1

2004

101

2 260

4,0

5 510

12 400

4,0


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.