Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

11. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

560

..

..

Uppsala

7

..

..

370

..

..

Södermanlands

15

..

..

590

..

..

Östergötlands

128

3 370

1,6

5 560

18 800

1,6

Jönköpings

7

..

..

160

..

..

Kronobergs

2

..

..

..

..

..

Kalmar

52

2 770

3,7

1 600

4 400

3,7

Gotlands

56

2 790

2,0

1 210

3 400

2,0

Blekinge

13

..

..

170

..

..

Skåne

302

3 410

0,9

16 160

55 100

0,9

Hallands

29

2 600

5,1

790

2 000

5,1

Västra Götalands

148

3 040

2,4

7 470

22 700

2,4

Värmlands

1

..

..

20

..

..

Örebro

11

..

..

220

..

..

Västmanlands

2

..

..

60

..

..

Dalarnas

1

..

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

254

3 500

0,9

13 260

46 400

0,9

Götalands mellanbygder

175

2 900

1,4

6 230

18 100

1,4

Götalands norra slättbygder

252

3 190

1,6

12 370

39 500

1,6

Svealands slättbygder

53

3 060

2,2

1 810

5 500

2,2

Götalands skogsbygder

43

2 830

3,9

1 040

3 000

4,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

260

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

2001

542

3 100

0,8

19 900

61 700

0,8

2000

534

3 250

2,2

24 870

80 900

2,2


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.