Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

12. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

58

1 830

2,0

2 860

5 200

2,0

Uppsala

118

2 050

1,6

5 530

11 300

1,6

Södermanlands

83

1 980

2,7

3 660

7 300

2,7

Östergötlands

61

1 810

4,4

2 700

4 900

4,5

Jönköpings

3

..

..

60

..

..

Kronobergs

3

..

..

30

..

..

Kalmar

8

..

..

200

..

..

Gotlands

42

1 740

3,8

900

1 600

3,8

Blekinge

12

..

..

160

..

..

Skåne

88

1 930

3,3

3 440

6 600

3,3

Hallands

36

2 310

2,3

920

2 100

2,3

Västra Götalands

180

1 720

2,8

9 400

16 200

2,8

Värmlands

21

1 820

3,8

760

1 400

3,8

Örebro

72

2 080

2,7

3 080

6 400

2,7

Västmanlands

121

1 850

1,8

4 680

8 600

1,8

Dalarnas

7

..

..

110

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

76

2 060

2,8

2 960

6 100

2,8

Götalands mellanbygder

79

1 750

4,0

2 020

3 500

4,1

Götalands norra slättbygder

196

1 740

2,7

10 200

17 800

2,7

Svealands slättbygder

466

1 960

1,0

20 230

39 600

1,0

Götalands skogsbygder

70

1 850

3,8

2 100

3 900

4,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

1 810

3,6

1 010

1 800

3,6

Nedre Norrland

-

-

-

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

2002

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9

2001

410

1 980

1,3

13 590

26 900

1,3

2000

315

2 010

2,4

11 520

23 100

2,4


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.