Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

14. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

210

..

..

Uppsala

10

..

..

480

..

..

Södermanlands

13

..

..

550

..

..

Östergötlands

6

..

..

340

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

4

..

..

160

..

..

Gotlands

8

..

..

120

..

..

Blekinge

1

..

..

..

..

..

Skåne

-

-

-

..

..

..

Hallands

5

..

..

220

..

..

Västra Götalands

29

1 490

6,6

1 800

2 700

6,6

Värmlands

33

1 110

5,4

1 300

1 400

5,4

Örebro

10

..

..

490

..

..

Västmanlands

14

..

..

560

..

..

Dalarnas

26

1 370

1,8

540

700

1,8

Gävleborgs

17

..

..

230

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

150

..

..

Götalands mellanbygder

9

..

..

150

..

..

Götalands norra slättbygder

25

1 610

5,8

1 630

2 600

5,8

Svealands slättbygder

74

1 320

3,3

3 230

4 300

3,3

Götalands skogsbygder

16

..

..

700

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

53

1 340

4,7

1 210

1 600

4,7

Nedre Norrland

4

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

2002

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

2001

331

1 550

2,1

10 420

16 200

2,1

2000

235

1 550

2,4

9 790

15 100

2,4


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.