Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

15. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

460

..

..

Uppsala

22

1 820

2,4

960

1 700

2,4

Södermanlands

22

1 600

1,2

830

1 300

1,2

Östergötlands

95

1 770

1,9

4 300

7 600

1,9

Jönköpings

-

-

-

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

..

..

..

Kalmar

3

..

..

100

..

..

Gotlands

3

..

..

80

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

19

..

..

590

..

..

Hallands

5

..

..

90

..

..

Västra Götalands

32

1 180

9,8

1 700

2 000

9,8

Värmlands

-

-

-

..

..

..

Örebro

14

..

..

290

..

..

Västmanlands

11

..

..

430

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

470

..

..

Götalands mellanbygder

14

..

..

350

..

..

Götalands norra slättbygder

117

1 580

3,6

5 600

8 900

3,6

Svealands slättbygder

76

1 640

1,4

2 900

4 800

1,4

Götalands skogsbygder

6

..

..

120

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

380

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

2004

145

2 020

1,5

5 740

11 600

1,5

2003

109

1 850

2,5

3 710

6 900

2,5

2002

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2

2001

141

780

7,0

4 260

3 300

7,2

2000

250

770

12,3

10 310

7 900

12,3


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.