Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

16. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

..

110

..

..

Uppsala

21

20 190

18 000

5,0

240

4 300

5,0

Södermanlands

6

..

..

..

110

..

..

Östergötlands

83

34 300

31 150

1,5

1 790

55 800

1,5

Jönköpings

20

26 160

23 730

10,7

300

7 100

10,7

Kronobergs

11

..

..

..

130

..

..

Kalmar

31

27 670

25 470

4,5

530

13 400

4,5

Gotlands

45

29 840

27 530

2,1

780

21 300

2,1

Blekinge

9

..

..

..

120

..

..

Skåne

341

33 760

31 610

1,3

7 190

227 400

1,3

Hallands

106

36 200

33 490

2,1

2 900

97 200

2,1

Västra Götalands

139

30 560

27 690

1,4

3 540

98 000

1,4

Värmlands

30

24 230

21 610

1,9

620

13 300

1,9

Örebro

37

31 350

27 980

2,5

790

22 200

2,5

Västmanlands

10

..

..

..

140

..

..

Dalarnas

40

24 730

21 610

2,2

870

18 800

2,2

Gävleborgs

27

16 560

14 520

6,8

360

5 200

6,8

Västernorrlands

17

..

..

..

230

..

..

Jämtlands

13

..

..

..

180

..

..

Västerbottens

32

19 620

15 640

4,0

500

7 700

4,0

Norrbottens

35

18 690

14 780

2,6

670

9 800

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

299

35 810

33 360

1,3

6 670

222 600

1,3

Götalands mellanbygder

207

31 030

28 980

1,9

4 420

128 000

1,9

Götalands norra slättbygder

193

32 780

29 740

0,8

4 630

137 800

0,8

Svealands slättbygder

89

27 270

24 450

2,5

1 650

40 400

2,5

Götalands skogsbygder

75

25 730

23 390

4,6

1 400

32 800

4,6

Mell Sveriges skogsbygder

50

24 060

21 270

2,1

940

19 900

2,1

Nedre Norrland

79

19 900

17 310

3,2

1 180

20 500

3,2

Övre Norrland

67

19 080

15 140

2,3

1 180

17 900

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

2001

1 106

28 590

26 160

0,9

23 780

621 900

0,9

2000

1 080

29 230

26 720

1,1

24 490

654 400

1,1


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.