Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

17. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

0

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

20

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

..

20

..

..

Kalmar

17

..

..

..

760

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

44

38 160

38 000

1,9

2 730

103 700

1,9

Skåne

96

40 070

39 910

1,5

4 690

187 000

1,5

Hallands

1

..

..

..

20

..

..

Västra Götalands

8

..

..

..

120

..

..

Värmlands

1

..

..

..

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

43 000

42 830

2,6

790

33 800

2,6

Götalands mellanbygder

113

39 000

38 840

1,4

6 840

265 700

1,4

Götalands norra slättbygder

8

..

..

..

140

..

..

Svealands slättbygder

1

..

..

..

10

..

..

Götalands skogsbygder

22

37 230

37 080

3,3

590

21 800

3,3

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4

2001

162

35 970

35 820

1,5

8 460

303 100

1,5

2000

139

38 860

38 700

1,5

8 410

325 700

1,5


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.