Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

18. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

..

..

..

..

Uppsala

31

3 660

6,4

28 520

7,1

104 300

9,5

Södermanlands

31

2 840

9,7

26 440

8,2

75 100

12,7

Östergötlands

48

3 640

6,8

52 020

3,1

189 500

7,4

Jönköpings

43

3 620

5,6

53 460

4,4

193 500

7,1

Kronobergs

25

2 720

9,9

31 180

4,8

84 800

11,0

Kalmar

52

3 470

6,3

56 980

2,8

197 800

6,9

Gotlands

40

3 160

7,0

30 530

4,1

96 300

8,1

Blekinge

9

..

..

..

..

..

..

Skåne

93

3 750

4,4

73 100

3,1

273 900

5,4

Hallands

35

4 270

4,3

31 040

6,2

132 400

7,6

Västra Götalands

119

3 530

4,7

123 340

3,0

435 500

5,6

Värmlands

43

2 950

6,4

42 810

5,2

126 200

8,3

Örebro

25

3 820

9,7

21 640

6,6

82 800

11,8

Västmanlands

17

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

22

3 100

7,1

25 250

5,6

78 200

9,0

Gävleborgs

36

3 350

5,3

30 300

4,5

101 500

7,0

Västernorrlands

30

2 610

5,4

31 800

4,7

83 000

7,1

Jämtlands

25

3 380

8,9

27 850

5,2

94 000

10,3

Västerbottens

30

2 880

8,0

41 040

4,1

118 200

9,0

Norrbottens

20

2 400

9,4

23 830

2,7

57 100

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

48

4 400

6,2

33 280

4,3

146 300

7,5

Götalands mellanbygder

109

3 660

3,8

95 310

2,6

349 200

4,6

Götalands n:a slättbygder

79

3 850

5,7

71 610

3,9

275 500

6,9

Svealands slättbygder

125

3 210

4,5

124 860

3,7

400 800

5,9

Götalands skogsbygder

214

3 310

3,2

246 240

1,9

814 700

3,7

Mell Sveriges skogsbygder

77

3 220

4,4

72 520

4,0

233 100

6,0

Nedre Norrland

82

3 060

4,9

88 220

2,8

269 700

5,6

Övre Norrland

57

2 700

5,6

71 000

2,6

191 800

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

791

3 330

1,6

803 920

1,1

2 674 400

2,0

2004

800

3 290

1,6

754 870

0,9

2 481 300

1,9

2003

790

3 310

1,5

764 360

1,0

2 530 800

1,8

2002

609

3 580

1,7

765 100

1,1

2 737 000

2,1


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.