Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

106

5 760

2,4

13 080

75 300

2,4

Uppsala

181

5 810

2,9

22 430

130 200

2,9

Södermanlands

166

5 700

1,2

22 170

126 300

1,2

Östergötlands

287

6 650

1,1

43 700

290 400

1,2

Jönköpings

10

..

..

750

..

..

Kronobergs

10

..

..

300

..

..

Kalmar

100

6 030

2,6

10 220

61 600

2,6

Gotlands

102

5 170

2,7

6 540

33 800

2,7

Blekinge

40

6 400

5,5

1 890

12 100

5,5

Skåne

493

7 790

0,8

93 920

731 400

0,8

Hallands

74

6 440

2,7

5 990

38 600

3,5

Västra Götalands

341

6 270

1,4

52 610

329 900

1,4

Värmlands

37

5 170

7,4

1 870

9 700

7,4

Örebro

98

6 070

1,8

8 120

49 300

1,8

Västmanlands

129

5 750

1,9

10 010

57 600

1,9

Dalarnas

25

4 490

6,7

980

4 400

6,7

Gävleborgs

15

..

..

480

..

..

Västernorrlands

-

-

-

20

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

421

7 960

0,9

77 480

616 600

0,9

Götalands mellanbygder

325

6 320

1,1

35 560

224 600

1,1

Götalands norra slättbygder

532

6 550

0,9

88 570

579 800

0,9

Svealands slättbygder

701

5 800

1,1

76 430

443 300

1,1

Götalands skogsbygder

145

5 550

3,9

11 600

64 400

3,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

85

5 500

2,0

5 280

29 000

2,0

Nedre Norrland

5

..

..

180

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

2002

2 275

6 400

0,5

285 060

1 823 200

0,5

2001

2 415

5 970

0,7

354 040

2 112 800

0,7

2000

2 510

6 030

0,6

353 020

2 129 400

0,6


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2004 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.