Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2005

19. Temporary grasses. Regrowth and total production. Yield per hectare and total production in 2005

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

 

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

1 680

16,5

48 000

18,0

 

5 340

152 300

Södermanlands

1 290

16,9

34 000

18,7

 

4 130

109 100

Östergötlands

1 660

16,1

86 100

16,4

 

5 300

275 600

Jönköpings

1 830

15,7

97 700

16,3

 

5 450

291 200

Kronobergs

1 510

13,5

47 100

14,3

 

4 230

131 900

Kalmar

1 600

13,3

91 100

13,6

 

5 070

288 900

Gotlands

1 770

11,3

54 100

12,0

 

4 930

150 500

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

1 740

10,8

127 300

11,2

 

5 490

401 200

Hallands

2 650

11,2

82 400

12,8

 

6 920

214 800

Västra Götalands

1 950

9,0

240 100

9,5

 

5 480

675 600

Värmlands

990

18,1

42 500

18,9

 

3 940

168 700

Örebro

1 090

24,3

23 700

25,1

 

4 920

106 400

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

Dalarnas

1 370

30,9

34 500

31,4

 

4 470

112 800

Gävleborgs

1 080

21,0

32 600

21,5

 

4 430

134 200

Västernorrlands

680

26,4

21 700

26,8

 

3 290

104 700

Jämtlands

980

30,2

27 200

30,6

 

4 350

121 200

Västerbottens

950

24,5

38 900

24,8

 

3 830

157 100

Norrbottens

1 840

18,4

43 800

18,6

 

4 240

101 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 540

14,4

84 400

15,0

 

6 930

230 700

Götalands mellanbygder

1 840

7,4

175 500

7,9

 

5 500

524 600

Götalands norra slättbygder

1 940

11,4

139 300

12,0

 

5 790

414 800

Svealands slättbygder

1 320

8,8

165 300

9,6

 

4 530

566 100

Götalands skogsbygder

1 680

6,4

413 300

6,6

 

4 990

1 228 000

Mell Sveriges skogsbygder

1 130

16,6

81 800

17,1

 

4 340

314 900

Nedre Norrland

890

15,2

78 200

15,5

 

3 940

347 900

Övre Norrland

1 270

14,6

90 200

14,8

 

3 970

282 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 520

3,7

1 220 900

3,9

 

4 840

3 895 400

2004

1 730

3,4

1 302 900

3,7

 

5 010

3 784 200

2003

1 700

3,3

1 295 600

3,6

 

5 010

3 826 400

2002

1 670

3,8

1 275 000

4,2

 

5 240

4 012 000


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.