Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2005, hektar

20. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2005, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

30 920

24 400

11,8

5 000

33,4

..

..

Uppsala

38

36 290

28 520

7,1

4 220

30,0

..

..

Södermanlands

39

39 470

26 440

8,2

11 780

17,7

..

..

Östergötlands

52

59 760

52 020

3,1

6 960

20,9

..

..

Jönköpings

47

64 270

53 460

4,4

10 450

21,6

..

..

Kronobergs

28

36 810

31 180

4,8

5 280

28,8

..

..

Kalmar

60

65 760

56 980

2,8

8 670

18,6

..

..

Gotlands

44

37 220

30 530

4,1

6 650

19,0

..

..

Blekinge

9

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

107

95 650

73 100

3,1

19 060

10,8

..

..

Hallands

47

43 530

31 040

6,2

10 640

16,9

..

..

Västra Götalands

146

163 810

123 340

3,0

38 130

9,6

..

..

Värmlands

52

58 830

42 810

5,2

13 050

16,2

..

..

Örebro

32

30 570

21 640

6,6

6 800

15,7

..

..

Västmanlands

21

25 560

17 630

9,5

7 480

23,0

..

..

Dalarnas

24

32 690

25 250

5,6

6 370

18,4

..

..

Gävleborgs

39

41 110

30 300

4,5

8 960

11,5

..

..

Västernorrlands

32

39 780

31 800

4,7

6 870

19,5

..

..

Jämtlands

27

35 760

27 850

5,2

6 940

19,0

..

..

Västerbottens

35

48 400

41 040

4,1

3 860

24,2

..

..

Norrbottens

20

26 730

23 830

2,7

2 720

24,5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

62

42 230

33 280

4,3

7 350

17,7

..

..

Götalands mellanbygder

122

116 310

95 310

2,6

19 500

12,0

..

..

Götalands n:a slättbygder

97

93 690

71 610

3,9

20 790

13,2

..

..

Svealands slättbygder

153

169 560

124 860

3,7

36 430

10,8

8 270

29,9

Götalands skogsbygder

244

307 380

246 240

1,9

56 770

8,1

4 360

35,0

Mell Sveriges skogsbygd

92

101 420

72 520

4,0

22 980

11,0

5 920

34,7

Nedre Norrland

87

114 980

88 220

2,8

22 580

9,4

..

..

Övre Norrland

63

81 730

71 000

2,6

7 260

18,3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

920

1 027 290

803 920

1,1

192 670

4,1

30 710

14,3

2004

902

934 770

754 870

0,9

166 330

4,2

13 570

15,6

2003

861

933 280

764 360

1,0

159 590

5,3

9 330

21,2

2002

623

941 000

765 100

1,1

169 400

5,2

6 600

24,3


 

Vattenhalt 16,5 procent.

Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall respektive betesvall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets definitiva grödarealer baserade på IAKS.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).