Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2005, procent

21. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2005, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

21

78,9

16,2

..

Uppsala

38

78,6

11,6

..

Södermanlands

39

67,0

29,8

..

Östergötlands

52

87,0

11,6

..

Jönköpings

47

83,2

16,3

..

Kronobergs

28

84,7

14,3

..

Kalmar

60

86,6

13,2

..

Gotlands

44

82,0

17,9

..

Blekinge

9

..

..

..

Skåne

107

76,4

19,9

..

Hallands

47

71,3

24,4

..

Västra Götalands

146

75,3

23,3

..

Värmlands

52

72,8

22,2

..

Örebro

32

70,8

22,3

..

Västmanlands

21

69,0

29,3

..

Dalarnas

24

77,2

19,5

..

Gävleborgs

39

73,7

21,8

..

Västernorrlands

32

79,9

17,3

..

Jämtlands

27

77,9

19,4

..

Västerbottens

35

84,8

8,0

..

Norrbottens

20

89,1

10,2

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

78,8

17,4

..

Götalands mellanbygder

122

81,9

16,8

..

Götalands norra slättbygder

97

76,4

22,2

..

Svealands slättbygder

153

73,6

21,5

4,9

Götalands skogsbygder

244

80,1

18,5

1,4

Mell Sveriges skogsbygder

92

71,5

22,7

5,8

Nedre Norrland

87

76,7

19,6

..

Övre Norrland

63

86,9

8,9

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

920

78,3

18,8

3,0

2004

902

80,8

17,8

1,5

2003

861

81,9

17,1

1,0

2002

623

81,3

18,0

0,7


 

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).