Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

22. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2005

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,2

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,1

Södermanlands

10

0,1

 

10

0,2

 

70

8,9

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

10

0,3

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Hallands

50

0,9

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

0

0,0

 

10

0,3

Värmlands

10

0,6

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

40

0,7

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

10

1,5

 

10

1,2

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,1

 

20

0,3

Svealands slättbygder

50

0,1

 

20

0,1

 

60

1,8

Götalands skogsbygder

60

0,5

 

0

0,0

 

0

0,0

Mell Sveriges skogsbygder

20

0,4

 

60

2,3

 

0

0,0

Nedre Norrland

0

0,0

 

0

1,3

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1

2001

6 760

1,9

 

440

1,0

 

90

0,3

2000

80

0,0

 

330

0,7

 

20

0,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

22 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

22 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2005

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

10

0,1

 

0

0,0

Uppsala

..

..

 

100

0,3

 

40

0,5

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

880

8,2

Östergötlands

..

..

 

640

3,8

 

30

0,3

Jönköpings

..

..

 

260

3,9

 

0

0,1

Kronobergs

..

..

 

0

0,2

 

0

0,0

Kalmar

0

0,0

 

50

0,4

 

0

0,0

Gotlands

0

0,5

 

40

0,3

 

20

1,0

Blekinge

..

..

 

20

0,6

 

10

0,7

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

20

0,2

Hallands

..

..

 

60

0,3

 

0

0,0

Västra Götalands

..

..

 

160

0,3

 

610

0,9

Värmlands

..

..

 

80

0,7

 

1 130

9,4

Örebro

..

..

 

100

0,6

 

130

1,0

Västmanlands

..

..

 

20

0,1

 

10

0,1

Dalarnas

-

-

 

180

1,5

 

20

0,5

Gävleborgs

-

-

 

380

3,3

 

790

17,7

Västernorrlands

-

-

 

180

4,0

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

30

1,4

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

400

3,9

 

230

18,5

Norrbottens

-

-

 

210

5,1

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

50

0,1

 

20

0,2

Götalands mellanbygder

0

0,1

 

60

0,1

 

30

0,4

Götalands norra slättbygder

..

..

 

150

0,3

 

310

0,6

Svealands slättbygder

..

..

 

220

0,2

 

1 670

2,9

Götalands skogsbygder

..

..

 

1 020

2,6

 

10

0,0

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

320

1,4

 

780

4,6

Nedre Norrland

-

-

 

650

3,7

 

870

22,0

Övre Norrland

-

-

 

610

4,2

 

290

14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3

2001

220

2,5

 

10 710

2,8

 

11 450

4,2

2000

10

0,1

 

5 940

1,5

 

3 940

1,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

22 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

22 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2005

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

70

0,2

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

150

0,2

Södermanlands

0

0,0

 

10

1,4

 

980

1,8

Östergötlands

10

0,1

 

0

0,0

 

680

0,8

Jönköpings

0

0,0

 

20

1,1

 

290

1,7

Kronobergs

0

0,0

 

..

..

 

10

0,1

Kalmar

0

0,0

 

..

..

 

70

0,2

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

60

0,2

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

30

0,3

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

30

0,0

Hallands

20

0,7

 

..

..

 

140

0,3

Västra Götalands

0

0,0

 

30

0,3

 

810

0,4

Värmlands

30

1,8

 

..

..

 

1 260

4,3

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

290

0,6

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

60

0,1

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

230

1,3

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

1 210

7,0

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

220

4,3

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

40

1,7

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

630

5,2

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

220

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

 

80

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

..

..

 

100

0,1

Götalands norra slättbygder

10

0,0

 

30

0,4

 

520

0,2

Svealands slättbygder

50

0,7

 

50

1,1

 

2 130

0,8

Götalands skogsbygder

20

0,3

 

50

0,7

 

1 150

1,1

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

40

2,1

 

1 220

2,3

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

1 600

7,0

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

920

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

80

0,2

 

240

1,1

 

7 630

0,8

2004

660

1,3

 

740

3,7

 

17 730

1,6

2003

90

0,2

 

550

2,1

 

4 440

0,4

2002

10

0,0

 

350

1,4

 

3 030

0,3

2001

2 900

7,3

 

1 240

4,7

 

33 820

2,9

2000

150

0,4

 

1 010

3,2

 

11 480

0,9


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).