Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

24. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2005

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

40

1,3

 

..

..

Uppsala

..

..

 

40

0,7

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

60

1,7

 

..

..

Östergötlands

0

0,1

 

90

3,4

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

10

0,5

 

..

..

 

-

-

Gotlands

10

0,6

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

0

0,0

 

130

3,9

 

..

..

Hallands

30

3,4

 

0

0,1

 

..

..

Västra Götalands

70

0,9

 

220

2,4

 

..

..

Värmlands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Örebro

..

..

 

60

1,8

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

30

0,6

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,1

 

80

2,8

 

..

..

Götalands mellanbygder

20

0,2

 

60

2,8

 

..

..

Götalands norra slättbygder

70

0,6

 

300

3,0

 

..

..

Svealands slättbygder

20

0,8

 

220

1,1

 

40

3,6

Götalands skogsbygder

10

1,0

 

30

1,4

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

160

0,5

 

700

1,8

 

50

3,2

2004

300

0,8

 

240

0,7

 

40

3,3

2003

60

0,3

 

250

0,9

 

 

 

2002

200

0,6

 

190

0,9

 

 

 

2001

330

1,7

 

340

2,5

 

 

 

2000

560

2,3

 

200

1,8

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).