Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2005

26. Potatoes. Area not harvested. Hectares and per cent of the cultivated area in 2005

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

10

2,8

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

10

0,7

 

..

..

Jönköpings

0

0,8

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

20

4,0

 

..

..

Gotlands

10

0,8

 

-

-

Blekinge

..

..

 

0

0,0

Skåne

40

0,5

 

0

0,0

Hallands

10

0,3

 

..

..

Västra Götalands

70

2,0

 

..

..

Värmlands

0

0,2

 

..

..

Örebro

0

0,4

 

-

-

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

10

1,0

 

..

..

Gävleborgs

10

3,5

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

-

-

Västerbottens

10

1,8

 

..

..

Norrbottens

30

5,0

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,4

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

40

0,8

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

50

1,0

 

..

..

Svealands slättbygder

10

0,7

 

..

..

Götalands skogsbygder

60

4,0

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

3,0

 

-

-

Nedre Norrland

20

1,6

 

..

..

Övre Norrland

40

3,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2005

260

1,2

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4

2001

620

2,6

 

310

3,6

2000

1 170

4,8

 

50

0,5


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).