Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av definitiv grödareal enligt JO 10 SM 0601 1)

27. Cereals. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0601)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

20

0,1

 

10

0,4

 

0

0,0

Östergötlands

70

0,2

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

40

2,2

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Hallands

130

2,1

 

140

4,1

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

60

0,9

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

60

1,0

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

140

0,2

 

140

1,2

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

40

0,6

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

70

0,1

 

30

0,4

 

0

0,0

Svealands slättbygder

20

0,0

 

80

0,3

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

40

1,4

 

50

4,4

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

240

0,1

 

400

0,7

 

90

0,4

2004

120

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

150

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4

2002

190

0,1

 

260

0,5

 

330

1,4

2001

450

0,1

 

140

0,3

 

270

0,8

2000

180

0,1

 

220

0,4

 

20

0,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

27 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av
definitiv grödareal enligt JO 10 SM 0601 1)

27 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0601)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

170

1,8

 

0

0,0

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

130

1,5

Södermanlands

..

..

 

450

3,7

 

330

3,0

Östergötlands

..

..

 

340

2,0

 

20

0,2

Jönköpings

..

..

 

160

2,4

 

1 210

16,3

Kronobergs

..

..

 

40

1,7

 

30

0,7

Kalmar

0

0,0

 

140

0,9

 

1 100

19,9

Gotlands

0

0,0

 

960

6,2

 

180

8,0

Blekinge

..

..

 

230

5,3

 

90

7,1

Skåne

0

0,0

 

70

0,1

 

300

2,4

Hallands

..

..

 

820

3,7

 

320

2,9

Västra Götalands

..

..

 

1 160

2,4

 

1 240

1,9

Värmlands

..

..

 

100

0,8

 

290

2,4

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

20

0,1

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

520

3,3

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

10

0,4

Gävleborgs

-

-

 

1 220

9,6

 

320

6,8

Västernorrlands

-

-

 

370

7,9

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

330

14,4

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

100

0,9

 

480

28,2

Norrbottens

-

-

 

270

6,2

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

670

0,9

 

100

0,7

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

1 060

1,9

 

720

8,3

Götalands norra slättbygder

..

..

 

1 430

3,0

 

490

0,9

Svealands slättbygder

..

..

 

620

0,6

 

970

1,7

Götalands skogsbygder

..

..

 

690

1,7

 

3 270

7,9

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

760

3,3

 

630

3,6

Nedre Norrland

-

-

 

1 490

7,8

 

410

9,3

Övre Norrland

-

-

 

370

2,5

 

660

25,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5

2001

100

1,1

 

2 900

0,7

 

6 560

2,4

2000

50

0,4

 

2 450

0,6

 

4 720

1,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

27 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av definitiv grödareal enligt JO 10 SM 0601 1)

27 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0601)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

450

1,4

Uppsala

..

..

 

970

38,1

 

1 100

1,5

Södermanlands

0

0,0

 

200

17,3

 

1 020

1,9

Östergötlands

0

0,0

 

720

24,0

 

1 160

1,3

Jönköpings

40

3,4

 

990

37,2

 

2 410

12,5

Kronobergs

0

0,0

 

500

47,8

 

580

5,9

Kalmar

0

0,0

 

770

43,8

 

2 090

5,3

Gotlands

90

2,3

 

610

67,5

 

1 890

5,8

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

570

5,7

Skåne

0

0,0

 

2 060

67,7

 

2 430

1,1

Hallands

0

0,0

 

1 500

67,3

 

2 900

5,9

Västra Götalands

0

0,0

 

3 880

30,0

 

6 350

3,1

Värmlands

0

0,0

 

1 090

67,2

 

1 500

4,9

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

380

0,8

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

760

1,2

Dalarnas

..

..

 

420

60,0

 

440

2,4

Gävleborgs

..

..

 

1 490

74,7

 

3 110

15,2

Västernorrlands

..

..

 

1 790

86,3

 

2 310

30,8

Jämtlands

..

..

 

2 190

99,0

 

2 550

54,6

Västerbottens

..

..

 

1 910

81,8

 

2 480

17,1

Norrbottens

-

-

 

750

87,9

 

1 080

17,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

1 240

68,0

 

2 290

1,2

Götalands mellanbygder

100

0,9

 

2 040

64,8

 

3 970

3,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

2 080

23,1

 

4 100

1,8

Svealands slättbygder

0

0,0

 

2 090

32,4

 

3 780

1,3

Götalands skogsbygder

50

0,7

 

5 650

44,3

 

9 740

8,3

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

1 140

36,5

 

2 520

4,6

Nedre Norrland

..

..

 

5 380

88,9

 

7 380

24,5

Övre Norrland

..

..

 

3 000

84,7

 

4 020

19,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

170

0,3

 

22 680

49,5

 

37 950

3,6

2004

270

0,5

 

20 570

50,7

 

31 740

2,8

2003

310

0,7

 

24 270

47,7

 

34 600

2,9

2002

210

0,7

 

23 770

48,6

 

40 590

3,5

2001

40

0,1

 

20 240

43,3

 

30 700

2,6

2000

40

0,1

 

13 550

29,9

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.