Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

32

4 700

1,8

1 430

6 700

1,8

Uppsala

127

5 120

1,5

7 550

38 700

1,5

Södermanlands

58

4 490

3,0

3 540

15 900

3,0

Östergötlands

66

4 840

3,1

3 400

16 500

3,1

Jönköpings

4

..

..

130

..

..

Kronobergs

3

..

..

60

..

..

Kalmar

21

4 940

3,5

960

4 700

3,5

Gotlands

45

5 000

2,5

1 960

9 800

2,9

Blekinge

19

..

..

1 000

..

..

Skåne

208

5 740

1,4

12 650

72 700

1,4

Hallands

62

5 980

2,9

3 230

19 300

4,8

Västra Götalands

100

3 800

3,8

6 860

26 100

3,9

Värmlands

17

..

..

700

..

..

Örebro

99

5 320

1,7

6 080

32 300

1,8

Västmanlands

146

4 100

2,2

8 380

34 300

2,2

Dalarnas

32

3 080

5,7

720

2 200

5,7

Gävleborgs

14

..

..

360

..

..

Västernorrlands

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

209

6 200

1,1

11 930

73 900

1,5

Götalands mellanbygder

127

4 840

2,1

6 820

33 000

2,2

Götalands norra slättbygder

127

4 230

3,0

8 570

36 200

3,0

Svealands slättbygder

457

4 800

1,0

26 600

127 800

1,0

Götalands skogsbygder

56

3 870

5,9

2 580

10 000

6,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

68

3 730

4,7

2 340

8 700

4,7

Nedre Norrland

10

..

..

190

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

2002

1 081

4 900

0,7

54 080

264 900

0,7

2001

873

4 600

1,0

44 530

204 700

1,0

2000

857

5 040

1,4

48 150

242 500

1,4


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2004 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.