Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Spannmål, ärter och oljeväxter. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2005

30. Cereals, peas and oilseed crops. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2005

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

138

124

9

5

Uppsala

260

251

8

1

Södermanlands

230

217

8

5

Östergötlands

372

358

10

4

Jönköpings

124

119

3

2

Kronobergs

72

72

0

0

Kalmar

173

169

4

0

Gotlands

165

162

3

0

Blekinge

85

77

4

4

Skåne

667

628

25

14

Hallands

190

177

8

5

Västra Götalands

653

620

22

11

Värmlands

161

155

4

2

Örebro

191

183

6

2

Västmanlands

247

238

6

3

Dalarnas

98

97

0

1

Gävleborgs

120

116

2

2

Västernorrlands

90

87

1

2

Jämtlands

108

107

1

0

Västerbottens

129

127

2

0

Norrbottens

77

76

0

1

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

582

543

25

14

Götalands mellanbygder

515

496

15

4

Götalands norra slättbygder

784

738

32

14

Svealands slättbygder

1 117

1 060

40

17

Götalands skogsbygder

555

540

7

8

Mellersta Sveriges skogsbygder

289

284

2

3

Nedre Norrland

292

286

3

3

Övre Norrland

216

213

2

1

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2005

4 350

4 160

126

64

2004

4 356

4 115

127

114

2003

4 350

4 119

141

90

2002

4 350

4 234

87

29

2001

4 200

3 995

113

92

2000

4 213

4 025

110

78


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.