Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2005

31. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2005

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

7

0

 

-

-

-

Uppsala

24

24

0

 

1

1

0

Södermanlands

7

7

0

 

-

-

-

Östergötlands

106

95

11

 

-

-

-

Jönköpings

23

21

2

 

1

1

0

Kronobergs

14

14

0

 

1

1

0

Kalmar

38

37

1

 

19

17

2

Gotlands

50

49

1

 

-

-

-

Blekinge

10

9

1

 

48

44

4

Skåne

390

366

24

 

105

98

7

Hallands

125

118

7

 

1

1

0

Västra Götalands

173

162

11

 

8

8

0

Värmlands

39

36

3

 

2

1

1

Örebro

42

40

2

 

-

-

-

Västmanlands

10

10

0

 

-

-

-

Dalarnas

46

42

4

 

-

-

-

Gävleborgs

29

28

1

 

-

-

-

Västernorrlands

18

18

0

 

-

-

-

Jämtlands

15

14

1

 

-

-

-

Västerbottens

37

32

5

 

-

-

-

Norrbottens

37

35

2

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

341

323

18

 

29

26

3

Götalands mellanbygder

237

223

14

 

122

113

9

Götalands norra slättbygder

247

225

22

 

8

8

0

Svealands slättbygder

107

102

5

 

3

2

1

Götalands skogsbygder

91

88

3

 

24

23

1

Mell Sveriges skogsbygder

57

53

4

 

-

-

-

Nedre Norrland

85

82

3

 

-

-

-

Övre Norrland

75

68

7

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 240

1 164

76

 

186

172

14

2004

1 300

1 220

80

 

190

183

7

2003

1 238

1 152

86

 

190

185

5

2002

1 304

1 209

95

 

183

177

6

2001

1 282

1 118

164

 

173

167

6

2000

1 348

1 188

160

 

174

160

14


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.