Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

32. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2005

32. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2005

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

26

20

6

Uppsala

40

35

5

Södermanlands

41

40

1

Östergötlands

60

51

9

Jönköpings

52

47

5

Kronobergs

30

28

2

Kalmar

70

57

13

Gotlands

44

40

4

Blekinge

11

9

2

Skåne

116

103

13

Hallands

52

43

9

Västra Götalands

157

132

25

Värmlands

56

47

9

Örebro

33

29

4

Västmanlands

22

21

1

Dalarnas

24

23

1

Gävleborgs

44

39

5

Västernorrlands

32

31

1

Jämtlands

31

29

2

Västerbottens

37

33

4

Norrbottens

22

20

2

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

69

58

11

Götalands mellanbygder

133

113

20

Götalands norra slättbygder

107

89

18

Svealands slättbygder

167

148

19

Götalands skogsbygder

268

235

33

Mellersta Sveriges skogsbygder

94

85

9

Nedre Norrland

94

88

6

Övre Norrland

68

61

7

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2005

1 000

877

123

2004

1 000

864

136

2003

1 000

892

108

2002

700

651

49


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.