Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005

JO 16 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2005

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2005

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

250

..

..

Uppsala

45

5 180

1,8

1 480

7 700

1,8

Södermanlands

20

3 600

8,9

740

2 700

8,9

Östergötlands

67

5 730

3,2

2 880

16 500

3,2

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

11

..

..

350

..

..

Gotlands

25

4 060

9,3

760

3 100

9,3

Blekinge

3

..

..

140

..

..

Skåne

145

5 970

2,6

9 130

54 500

2,6

Hallands

13

..

..

440

..

..

Västra Götalands

67

4 820

3,1

3 370

16 300

3,1

Värmlands

3

..

..

140

..

..

Örebro

26

4 140

4,5

960

4 000

4,5

Västmanlands

13

..

..

350

..

..

Dalarnas

11

..

..

210

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

6 250

2,8

4 710

29 400

2,8

Götalands mellanbygder

89

5 280

4,1

5 640

29 800

4,1

Götalands norra slättbygder

114

5 350

2,6

5 600

30 000

2,6

Svealands slättbygder

108

4 550

2,5

3 600

16 400

2,5

Götalands skogsbygder

31

4 470

5,7

1 020

4 600

8,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

4 020

5,1

700

2 800

5,1

Nedre Norrland

2

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

2002

583

5 270

1,1

24 060

126 700

1,3

2001

722

5 210

1,2

34 140

177 900

1,3

2000

670

5 370

1,8

34 520

185 100

1,8


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2000-2004 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.